Kartläggning av arvsmassan ritar om biets evolutionära historia – See more at: http://www.uu.se/forskning/forskningsnytt/artikel/?id=3606&area=2,5,10,16&typ=artikel&na=&lang=sv#sthash.2S4rmhQZ.dpuf   Leave a comment

English: Honeybee (Apis mellifera) landing on ...

English: Honeybee (Apis mellifera) landing on a milk thistle flower (Silybum marianum). Français : Abeille aterrissant sur une fleur de Chardon-Marie (Silybum marianum). (Photo credit: Wikipedia)

English: The European honey bee or western hon...

English: The European honey bee or western honey bee (Apis mellifera) is a species of honey bee. The specimen in the picture is a fully grown female worker of the subspecies Apis mellifera carnica on an Echinacea purpurea flower. (Photo credit: Wikipedia)

A European Honey Bee (Apis mellifera) flying b...

A European Honey Bee (Apis mellifera) flying back to its hive carrying pollen in a pollen basket. (Photo credit: Wikipedia)

 

Apis mellifera (European honeybee)

Publicerad 2014-08-25

Forskarna har bland annat hittat tecken på att honungsbin genom historien påverkats kraftigt av istider och kilmatförändringar.

I en studie publicerad i Nature Genetics presenterar forskare från Uppsala universitet den första globala analysen av genomvariation i honungsbin. Resultaten visar en överraskande hög grad av genetisk mångfald hos honungsbin, och tyder på att arten sannolikt härstammar från Asien, inte från Afrika som man tidigare trott.

Honungsbin (Apis mellifera) är enormt viktiga för mänskligheten, och omfattande förluster av honungsbisamhällen de senaste åren oroar. En tredjedel av våra livsmedel är beroende av bins och andra insekters pollinering av frukter, nötter och grönsaker, samtidigt som honungsbin hotas av sjukdomar, klimatförändringar och skötselmetoder. För att kunna möta dessa utmaningar är det viktigt att förstå honungsbinas utveckling och hur de är anpassade till olika miljöer.

– Vi har använt den senaste tekniken inom genforskningen, och har identifierat oväntat höga nivåer av genetisk mångfald i honungsbin. Till skillnad från andra domesticerade arter verkar människans hantering av honungsbin ha lett till förhöjda nivåer av genetisk variation då bin från olika delar av världen har blandats. Resultaten kan också tyda på att inavel inte är en viktig orsak till de globala förlusterna av bisamhällen, säger Matthew Webster, forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet.

Ett annat oväntat resultat var att honungsbin verkar komma från en forntida linje av bin från Asien för runt 300.000 år sedan, som snabbt spreds över Europa och Afrika. Detta står i kontrast till tidigare forskning som tytt på att honungsbin har sitt ursprung i Afrika.

– Det evolutionära träd som länkar samman genomsekvenserna stöder inte honungbiets ursprung i Afrika, vilket ger oss helt nya insikter om hur honungsbin spreds och anpassade sig till livsmiljöer i hela världen, säger Matthew Webster.

I mönstren för genetisk variation hos bina finns signaler som tyder på stora cykliska svängningar i populationsstorlek. Detta speglar historiska mönster av istider, och tyder på att klimatförändringarna kraftigt påverkat honungsbipopulationer historiskt.

– Bipopulationen i Europa verkar ha minskat under istider medan de afrikanska populationerna samtidigt har expanderat, vilket tyder på att de afrikanska miljöförhållandena var mer gynnsamma då, säger Matthew Webster.

I gener som är viktiga för anpassning till faktorer som klimat och patogener identifierade forskarna också specifika mutationer, till exempel sådana som har med morfologi, beteende och medfödd immunitet att göra.

– Studien ger nya insikter om evolution och genetisk anpassning som kommer att hjälpa oss att undersöka biologiska mekanismer bakom sjukdomsresistens och anpassning till klimat, kunskap som kan vara avgörande för att skydda honungsbin i en snabbt föränderlig värld, säger Matthew Webster.

 

– See more at: http://www.uu.se/forskning/forskningsnytt/artikel/?id=3606&area=2,5,10,16&typ=artikel&na=&lang=sv#sthash.2S4rmhQZ.dpuf

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

COOPERATE HEADQUARTERS

Servicing the world

UptightPrettyGirl

Lifestyle and Fun

Jen Dionne's Website

Small Town Values, BIG Town Ideas

One Mom's Journey with CrossFit

Trials, Tribulations, & Triumphs

AtoZMom's Blog

Where God, Life, & Community Meet

Stigfinnaren i Älvsund

vägen inåt är vägen framåt

Wildlife in Deutschland

Naturfotografie von Jan Bürgel

MyYellowFeather

Your guide to style! 💛

European Wilderness Society

Our Passion is Wilderness

The Divine Masculine

DIVINE MASCULINE - Noun - represents a spiritual, psychological, archetypal ideal—the best and most inspiring, elevating, and restorative aspects of masculine expression and manifestation in the universe. “He”—along with the Divine Feminine—exists on a transpersonal, universal level that manifests through an individual’s psyche and becomes thoughts, beliefs, and behaviors.

On Life and Wildlife

Thoughts on life, dreams, and the wild things I love

CBS Denver

Find Denver news, Colorado news, Colorado weather forecasts and sports reports including Denver Broncos at CBSDenver.com.

Busiga mor

My Home My Place My Life

emmzeebee.wordpress.com/

A self-confessed blogaholic since January 2017

THE OBSESSIVE WRITER

Because life is too overrated to ignore

Hugh's Views & News

A man with dyslexia writing about this and that and everything else!

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Mrs S. LDN

She's Whiskey In A Teacup..... ♕

Sizzles & Strings

Hostel-friendly recipes from an aspiring little chef. Fire Burn & Cauldron Bubble.

Over the Border

Man made borders not to limit himself, but to have something to cross. ~Anonymous

%d bloggers like this: